תשובה אחת
לשתות תרופות. לא לשתות דברים קרים. לא להפעיל הרבה מזגן.. ✿