התכוונת discreditation? אם כן זאת פסילה
נטילת סמכות ממישהו.