2 תשובות
התכוונת discreditation? אם כן זאת פסילה
נטילת סמכות ממישהו.