5 תשובות
רוצה, מקנא, לא מוכן לוותר, מתעקש.
רוצה מאוד, מלשון "חשק".
רוצה את המישהי הזאת מאוד.
זה בלך אליו
אני רוצה אותו, אני רוצה את הדבר הזה