6 תשובות
רצוי.. זה מרגיע את העור
רצוי
כן ברור אפילו רצוי.
שעווה זה רק תלישה כזאת של שיערות אין איסורים אחרי זה