תשובה אחת
לא, הנשימה התאית מתרחשת בתאים והנשימה מתרחשת במערכת הנשימה