6 תשובות
שר לביטחון פנים
אורי אורבך שר לאזרחים ותיקים
גלעד ארדן שר התקשורת, שר להגנת העורף
אורי יהודה אריאל שר הבינוי והשיכון
נפתלי בנט שר לשירותי דת, שר לירושלים והתפוצות, שר הכלכלה
יעל גרמן שרת הבריאות
משה יעלון שר הביטחון
מאיר כהן שר הרווחה והשרותים החברתיים
ישראל כץ שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
ציפי לבני שרת המשפטים
לימור לבנת שרת התרבות והספורט
עוזי לנדאו שר התיירות
סופה לנדבר שרה לקליטת עליה
יאיר לפיד שר האוצר
גדעון סער שר הפנים
שי פירון שר החינוך
יעקב פרי שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
עמיר פרץ שר להגנת הסביבה
יובל שטייניץ שר לענייני מודיעין, שר לנושאים אסטרטגיים, שר המופקד על יחסים בינלאומיים
סילבן שלום שר האנרגיה והמים, שר לפיתוח הנגב והגליל, שר לשיתוף פעולה אזורי
יאיר שמיר שר החקלאות ופיתוח הכפר

סגני שרים
זאב אלקין סגן שר החוץ
אופיר אקוניס סגן שר במשרד ראש הממשלה המקשר בין הממשלה לכנסת
אלי בן-דהן סגן שר לשירותי דת
דני דנון סגן שר הביטחון
אבי וורצמן סגן שר החינוך
ציפי חוטובלי סגנית שר התחבורה
מיקי לוי סגן שר האוצר
פניה (פאינה) קירשנבאום סגנית שר הפנים

תתיחסי רק לשרים שכתבתי פשוט העתקתי את זה
בקישור.
שר הביטחון שר הממשלה שר הפנים
אנונימי
חח זה האתר שהעתקתי ממנו
שר לביטחון פנים
שר לאזרחים ותיקים
שר התקשורת, שר להגנת העורף
שר הבינוי והשיכון
שר לשירותי דת, שר לירושלים והתפוצות, שר הכלכלה
שר הבריאות
שר הביטחון
שר הרווחה והשרותים החברתיים
שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
שרת המשפטים
שרת התרבות והספורט
שר התיירות
שרה לקליטת עליה
שר האוצר
שר הפנים
שר החינוך
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
שר להגנת הסביבה
שר לענייני מודיעין, שר לנושאים אסטרטגיים, שר המופקד על יחסים בינלאומיים
שר האנרגיה והמים, שר לפיתוח הנגב והגליל, שר לשיתוף פעולה אזורי
שר החקלאות ופיתוח הכפר
בנימין נתניהו ראש ממשלה, שר החוץ

יצחק אהרונוביץ שר לביטחון פנים
אורי אורבך שר לאזרחים ותיקים
גלעד ארדן שר התקשורת, שר להגנת העורף
אורי יהודה אריאל שר הבינוי והשיכון
נפתלי בנט שר לשירותי דת, שר לירושלים והתפוצות, שר הכלכלה
יעל גרמן שרת הבריאות
משה יעלון שר הביטחון
מאיר כהן שר הרווחה והשרותים החברתיים
ישראל כץ שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
ציפי לבני שרת המשפטים
לימור לבנת שרת התרבות והספורט
עוזי לנדאו שר התיירות
סופה לנדבר שרה לקליטת עליה
יאיר לפיד שר האוצר
גדעון סער שר הפנים
שי פירון שר החינוך
יעקב פרי שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
עמיר פרץ שר להגנת הסביבה
יובל שטייניץ שר לענייני מודיעין, שר לנושאים אסטרטגיים, שר המופקד על יחסים בינלאומיים
סילבן שלום שר האנרגיה והמים, שר לפיתוח הנגב והגליל, שר לשיתוף פעולה אזורי
יאיר שמיר שר החקלאות ופיתוח הכפר

הנה כול השרים
מקווה שעזרתי ^^^^