תשובה אחת
אתה אומר לה את זה, תגיד לה את זה.
יש מצב שגם היא אותך (-:
באותו הנושא: