2 תשובות
למעט זה "חוץ מ" (כל הילדים למעט דני השתתפו במשחק)
לרבות זה "כולל" (כל המשפחה לרבות שוקי הקטן יצאו לטיול)
היי. למעט זה להוריד מהחשבון. (אני עובדת 8 שעות למעט שעת הפסקה) לרבות להוסיף. (אני עובדת כל יום 8 שעות ויום חמישי 9 שעות)