תשובה אחת
לדעתי -לא.
ההפרש אינו משמעותי,, אתה סתם מחכה הרבה זמן..
ואחריות -לא בטוח שיש...
הכי טוב כאן.
ב"עיסקה" משתלמת-דרך ספק תקשורת..