3 תשובות
תחילת הצום
ירושלים 18:07, תל אביב 18:27, חיפה 18:18, באר שבע 18:18.

סיום הצום

הצום יסתיים עם תקיעת השופר:
ירושלים 19:22, תל אביב 19:24, חיפה 19:24, באר שבע 19:23.
ברוב הארץ בסביבות 18:25
שואל השאלה:
תודה לכל מי שענתה