3 תשובות
עד פרקי האצבעות
לפי ההלכה עד סוף קישרי האצבעות.
שואל השאלה:
לא הבנתי, מותר לשטוף רק את האצבעות?