4 תשובות
נניח ששמו של בית הספר שלך הוא בן גוריון.

תיצרו כיתוב על החולצה:
הדרקונים/אריות של כיתה יב מבית הספר בן גוריון.

למטה, או בסמוך לכיתוב, תבקשו להכניס תמונה מצויירת של אריה או דרקון.

תהנו.
שואל השאלה:
תודה, אבל אפשר משהו יותר מורכב ומקורי?:)
יש לזכור שסטיפס איננו פורום.
אבל לפנים משורת הדין:

אפשר לכתוב מה שהצעתי, ואז בהמשך לכתוב:

מי שמתעסק מתרסק..
שואל השאלה:
אוקי, אולי עוד משהו?