תשובה אחת
לכל אתר יש בדרך כלל מידות משלו, זה לא בהכרח נכון