תשובה אחת
מתל אביב לכרמיאל:
קו 846 - ישיר.
או
רכבת מתל אביב לעכו ומשם אוטובוס (קוים 500/261/361/262) לכרמיאל.