3 תשובות
סדר בהגדרות
איזה שפה יש לך עכשיו?
שואל השאלה:
יפנית ניסיתי בהגדרות לשנות שפה אבל הוא מופיע על עברית...