5 תשובות
לא אוכלים לא שותים לא מצחצחים שיניים לא מורחים קרמים אלא אם כן מדובר בפצעים שחייבים טיפול של משחה. לא מתרחצים. בכלל לא מרטיבים את הגוף. בבוקר מותר ליטול ידיים ולהרטיב רק את פרקי האצבעות. לא נועלים נעליים מעור. לא מקיימים יחסי אישות.
אסור לאכול, לשתות, לראות טלוויזיה, לרשום, לקרוע נייר, לקרוע עלים אסור מלא דברים תחפש בגוגל
אסור- לאכול ולשתות, להתרחץ, לשטוף ידיים, לצחצח שיניים, למרוח שמנים וקרמים, לנעול נעליים מעור ולקיים יחסי מין. מקווה שעזרתי צום קל.
שכחתי המובן להזכיר שאסור לבצע מלאכות כלומר את כל מה שנמנעים לעשות בשבת
יום כיפור: התורה מרגילה אותנו פעם בשנה לכללים של עולם הבא:
אין אכילה ושתיה גשמיים- יש אכילה ושתיה רוחניים, תורה ותפילה.
אין רחיצה גשמית: יש רחיצה רוחנית:
"לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם- אביכם שבשמים"
אין נעילה: יש תפילת נעילה
אין תשמיש המיטה: יש ייחוד עם הקב"ה בכבודו ובעצמו-
כהן הגדול נכנס לקודש הקודשים= חדר הייחוד. ה' הוא הבעל ואנחנו האישה.
יום שבו אנחנו מסירים מעצמנו את כל הקליפות.
יש רק אנחנו וה' יתברך ומולו אנחנו מגלים את כל הכיסויים וכל ה'זבל' שלנו. והוא מקבל.
לבוא בשמחה לבית הכנסת על העבודה היקרה הזאת של יום הכיפורים. ולדעת: אלוקים מסתכל על הרצון שלנו להתקדם. וזה מה שקובע.
שתהיה לכולנו עבודת יום כיפור נכונה ומדוייקת. של התעלות אמיתית.