4 תשובות
יעבור מה השאלה
יעבור ברור
שואל השאלה:
אבל זה ממש נפוח
אנונימי