5 תשובות
בחנויות ספרים
חנות לספרי לימודים כמו צומת בפרים
בכול חנות ספרים שיש
אני קניתי מהאנטרנט בזול,
90 ש"ח אבל יש גם 350 שהם ממש טובות.
בכל רשתות חנויות הספרים
אנונימי