תשובה אחת
עכשיו שעברה חצי שעה, איך ההרגשה?
בֶּבֶּר מומחה סטיפס