תשובה אחת
יום כיפור 2013 יתחיל ב-
יום שישי, 13 בספטמבר
בערב ויסתיים ב-
יום שבת, 14 בספטמבר
בערב