תשובה אחת
לא עברה אונס אבל היה לה חבר וברח עזב אותה
אנונימי