2 תשובות
תכנסי להגדרות חשבות
הגדרות חשבון.
ותכנס להוספת שם אמצעי