2 תשובות
ניראה לי לאכול
יש פטריות במשחק ואתה יכול לאסוף אותן והכל נראה לי שזה זה