9 תשובות
מוייקן
מארינס?
מויקן?
אנונימי
בלורית ימוגבלים עלאק מויקע
מויקע זה יותר גדול עם קוצים
מזה משנה? זה מכוער...
מארינס.
זה השם בדוק במקרה אתמול הלכתי עם ידיד שלי לעשות והספר אמר לו
אנונימית מיוחדת
מארינס... חולשהה שליי בלבב!
זה מארינס שזה נראה כמו כיפה כאילו השיער עד הקודקוד מויקן זה עד למטה..