תשובה אחת
כשמעלים אותה לוחצים "רק אני".. במקום חברים או שכולם יכולים לראות..
באותו הנושא: