תשובה אחת
כי היא התנהגה בצורה מגעילה כל הזמן שהיא הייתה בבית.