2 תשובות
Free flow
שואל השאלה:
לא זה
צריך להעביר מים בצבעים שונים מהתחלה של צינור עד לסוף של צינור באותו צבע
השואלת