2 תשובות
לחיצה ארוכה על התגובה ואז זה יופיע לך כל מיני אפשרויות תלחץ על 'מחק'
תלחצי על התגובה פעמיים ויהיה לך delete ;)