תשובה אחת
עוד מגן כאן זאב בחייו לא נשאר מאחור
גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירע רע כי אתה עימדי
לא תירא מהם כי ה' אלוקיך עימך כי תצא למלחמה על אויביך וראיתה סוס ורכב עם רב ממך