תשובה אחת
לרשום שכל הזכויות שייכות לטיטיטיטי (כאילו למי שייכות הזכויות) ולהעתיק את הסימן של הזכויות יוצרים או לעשות ככה: (c)
או שאתה יכול לרשום את המשפט: i do not own this video
באותו הנושא: