7 תשובות
הרבה יותר
אני מניחה כי הרפואה לפעמים יותר מתקדמת ויש לו יותר מטופלים, אז נראלי שכן..
הרבה יותר..
ברור
כן, גבוה יותר אך צריך לזכור שהתנאים בארץ והתנאים בארה"ב שונים לגמרי.
וד"א הרפואה פה לא מפגרת בהרבה אחרי הרפואה בארה"ב.
שואל השאלה:
מה זאת אומרת? איזה תנאים?
לצערי הרופאים בארץ, כן