12 תשובות
עוד מעט 13
B80
אנונימית
75D בת 14
אנונימית
DD80 בת 13.5
אנונימית
13 וחצי מידה B75
בת 15
75B-C תלוי בחזייה
אנונימית
בת 15.
75C
אנונימית
14.5 כמעט
b75
b65 ואני בת 14 וחצי
C80 בת 14
אנונימי
75C בת 14
אנונימית
עוד מעט 14
70/75E