6 תשובות
מישהו שנהנה להכאיב לעצמו.
משהו ש/נהנה שכואב לו
מישהו שאוהב להכאיב לעצמו, נהנה לסבול
מישהו שנהנה לסבול
מישהו שאוהב להכאיב לעצמו:/
מישהו שנהנה להכאיב לעצמו.