תשובה אחת
פרסומות אני חושבת ואו אולי אפילו שזה דיי שמועה שזה האקרים מחוץ לארץ.. בקיצר כך או כך לא לענות
אנונימי