2 תשובות
אומרים שזה מקל לשים שם קצת אלכוהול..
שימי צמר גפן עם ערק במקום שכואב לך או שתגרגרי ערק