2 תשובות
669, הטייסים.
טייסים? לא בטוחה לגביי ה-669 שנאמר פה..