5 תשובות
בובי:D
מושי פושי קוצי בייב בייבי וכל הכינויים הסתומים שקיימים
אנונימי
חח כל המושי פושי האלה.. קוצי, פיצי, מאמי, נושי
צ'וני או צ'ונה חח
נוני לולי צוני מאמי