4 תשובות
שלא קיימה יחסי מין.. ולפעמים גם שלא התנשקה...
שלא שכבה וכל אלה
שלא שכבה ולא התנשקה.
ככל שהייתה צנועה יותר במחשבה דיבור ומעשה זה אומר שהיא הייתה שמורה יותר.