2 תשובות
אין אפשרות להסיר כתם של אקונומיקה!
מצטער לומר לך שין שום שיטה ודרך לטפל בעניין הזה