תשובה אחת
יש רק טפסים של יפוי כוח להורדה.
מערכת סטיפס
באותו הנושא: