3 תשובות
השוק בראש העין
אילת וטבריה (מקומות חמים כאלה)