6 תשובות
צמודות
צמודות וי
לבנים - רחבות
לבנות-רק צמודות וי, או אם מותר בבית ספר אז נופלות
צמודות (: