5 תשובות
שואל השאלה:
גרמניה
אנונימית בת 16
אוסטרליה
גרמניה או ארה"ב
אוסטרליה D:
אנונימית