תשובה אחת
כנראה אתה לא מפעיל אותו הרבה
באותו הנושא: