2 תשובות
רחוב הארבעה 8
עמי
ישנה חנות בשם ג'יפה
ברח קינג גורג פינת רח מרכז בעלי מלאכה בת"א