תשובה אחת
קו 430, ממרכזית טבריה למרכזית המפרץ. כשעה ורבע נסיעה ומחיר הנסיעה הוא 24 שקל.