תשובה אחת
ממש לא תקופת המדוזות עברו זה היה בתשעה באב