תשובה אחת
פוני מתאים לכל צורת פנים.
חוץ מפוני בובה לפנים עגולות כי אז זה מרחיב אותם יותר.
אנונימית