5 תשובות
YOLO - You Only Live Once.
Truth
אבל אל תעשי זה אסור על פי היהדות
יד אחת inhale
שנייה exhale
DGAF
Stay Strong - להישאר חזקה
לדמי יש קעקוע כזה!:)
what doesn't kill you makes you stronger
או
stay strong