4 תשובות
לא יסכימו לך וגם זה יעוף לך אז זה לא שווה לך:)
לא, גם לא כדאי
לא